Po proizvođaču:

Po vrsti:


Skalpeli i noževi

Skalpeli i noževi

OLFA skalpeli 30° - profesionalni skalpeli za precizan rad (uski, čišćenje slova)
OLFA  rezervni nožići 30°  - rezervni nožići za uski skalpel 30°
OLFA skalpeli
OLFA skalpeli 45° - profesionalni skalpeli za precizan rad (uski, čišćenje slova)
OLFA  rezervni nožići 45°
 - rezervni nožići za uski skalpel 45°
OLFA  rezervni nožići 45°
 - rezervni nožići za uski skalpel 45°  ULTRA SHARP
OLFA Excel-Black Snap-off Blade 45° - rezervni nožići za uski skalpel
OLFA Standardni skalpeli 45° - profesionalni skalpeli za precizan rad (široki, čišćenje slova)
OLFA  rezervni nožići 45°
 -  rezervni nožići za široki skalpel 45°
OLFA skalpeli
OLFA L-5  (18 mm)  sa dvije strane - profesionalni višenamjenski skalpeli. 
OLFA Rotary cutter

OLFA Spare blade for OLFA  Rotary cutter
X-ACTO air release tool & cutter 
Rezače za papir - rezanje folije dok  je rola još na printeru/rezaču, rezane viška folije pri aplikaciji Rezače za papir
OLFA Safety Blade Disposal Can - spremnik za odlaganje istrošenih oštrica sa skalpela.