Po proizvođaču:

Po vrsti:


Termo preša za kape

Preša se ​​koristi za lijepljenje preslikača i folija (flek i flok) na kape. Preslikači se lijepe na temperaturama od 180-210 ° C i sa vremenom lijepljenja od 3-10 sec, dok se folije  lijepe na temperaturi od 160 ° C i sa vremenom lijepljenja od 10-20 sec.

Tehničke karakteristike:

  • Model:   TPKS
  • Napajanje : 220V 50 Hz
  • Snaga: 300W
  • Grijač: izmjenjivi grijač ugrađen u žljeb gornje ploče
  • Regulalacija temperature: elektronski termostat sa ekranom +/- 2°C  0-400°C
  • Regulacija vremena lijepljenja: elektronski vremenski relej od 0-10 sec ili 0-100 sec
  • Težina: 17 kg
  • Mogućnost podešavanja pritiska