Po proizvođaču:

Po vrsti:


IMAGIAM: Lenticular Effects

Imagiam - Lenticular Effects profesionalno rješenje za ispis na lećaste materijale

Lenticular Effects program za izradu slika koje u kombinaciji sa lećastim materijalima stvara 3D slike,flip efekte (izmjene slika), animaciju i kombinaciju sva tih efekta promjenom kuta gledanja.  Proces izrade slika za ispis na lećaste materijale  je kompliciran proces za koji je potrebno poznavanje mnogih aspekata grafičkog dizajna, manipulacije slikama, razumijevanje 3D-a i korištenje modernog softvera i hardvera.  Softver Lenticular Effects  to u mnogome olakšava i pojednostavljuje.
Izrada 3D slika ponovno postaje aktualna pojavom plošnih UV printera, povoljne cijene softvera i što je najvažnije prihvatljivom cijenom lećastih materijala.  Tisak 3D slika postaje aktualna i dostupna i manjim korisnicima.
Imagiam program dostupan je za PC Windows i Apple Mac OS X platformama.

Što je "Lenticular print"

"Lenticular print" je tehnologija koja koristi lećaste materijale za izradu slika sa flip efektom, efektom dubine, pokreta i 3D-a.

 
Flip (izmjena)
Kombinacija više slika koje se mijenjaju promjenom kuta gledanja
  Animacija
Spoj više slika sa  malenom razlikom između svake slijedeće
 
Slojeviti 3D
Stvara iluziju dubine raznih predmeta odvojenih u slojeve
  Računalno generirani 3D
3D efekt može se postići preko programa za 3D modeliranje: StudioMax, Lightwave, Maya, AutoCAD.
 
Volumetric 3D
"Lenticular print"  s 3D efektom omogućuje svakom oku da vidi  malo drugačiju sliku. Zbog sposobnosti za stereoskopski vid , mozak spaja obadvije slike i stvara iluziju prostora.
  Miks 3D i izmjena


Lenticular Effects nudi se u više varijanti ovisno o potrebana korisnika.


Expert 3D

STANDARD

Premium 3D

PRO

Offset 3D

ULTRA

Za one koji žele sve efekte od izmjena do 3D:

 • Efekti izmjena, zoom i animacije. 
 • Automatski miks  izmjene i 3D efekta.
 • Upravljanje bojama sa ICC profilima.
 • Automatska izrada Flash animacija.
 • Podrška za CMYK.
 • Nema ograničenja u veličini.
 • Do 80 LPI.

Za korisnike koji žele sve funkcije STANDARD verzije plus:

 • Provjera dubine  za optimizaciju 3D efekta.
 • Modul za Offset tisak.
 • Automatska izrada PDF-a izrađena od više slika "lenticular images" za ispis na jedan arak.
 • Optimalan raspored više slika na arak.
 • Automatsko poravnanje  interlaced slika na plastici.
 • Priprema slika za rezač.
838 € 1.438 € 1.938 €

Više: IMAGIAM Lenticular Effects

 

TiMEP d.o.o. u svojoj ponudi nudi različite veličine UV LED plošnih printera, IMAGIAM softver za pripremu lentikularnog tiska, lećaste materijale različitih veličina i namjena kao i edukaciju korisnika koji se odluče na lentikularni tisak.